Contact Us

Happy to Help

Get in Touch With A HUman

We are happy to talk to you! Just complete the form.

Whether you want to get started straight away, or simply want to understand what Dorrio can do for you, we’re waiting for your call.

Monday – Friday
8:00AM – 5:00PM

Let’s Talk

Dorrio Sp. z o.o.
ul. Traugutta 129
71-300 Szczecin

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000889020
w Sądzie Rejonowym dla Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy

NIP 8522671074, REGON 388423702